Laulajaksi

Nuorisokuoro Allegroon pyritään pääsykokeen kautta.

Kuoroon otetaan uusia laulajia syksyisin. Pääsykokeeseen ilmoittautuminen ja lisätiedot www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Yla-Savon-musiikkiopisto, tai toimistoon puh. 040 830 2746. Tervetuloa!

Nuorisokuoro Allegro - Tee oma sydän
Tee oma sydän

 Pääsykokeen sisältö

Musikaalisuustesti

  • testataan sekä laulutaitoa että sävelkorvaa
  • tehtävinä sävelten, rytmien, intervallien ja soinnun sävelien toistoa

Vapaavalintainen laulu, ilman säestystä

Mitä kuoroharrastus maksaa ?

Lukukausimaksu

  • 60 € / lukukausi (*)
  • musiikkiopiston ja avoimen linjan oppilailta ei peritä lukukausimaksua

Nuorisokuoroyhdistys Allegro ry:n vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 €. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kuorolaisen perheenjäsenet sekä muut kuorotoiminnasta kiinnostuneet.

Kuoroasun omavastuuosuus

Ulkomaanmatkat

Nuorisokuoro Allegro tekee ajoittain myös ulkomaanmatkoja, joinakin vuosina jopa useampia. Osan matkasta kuorolaiset maksavat itse.

*) Ajantasaiset lukukausimaksut löytyvät täältä.
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Yla-Savon-musiikkiopisto/Lukukausimaksut